Baza de date nutritionala

Baza de date nutriţionale pentru produsele agroalimentare, reprezintă prima versiune oficială a rezultatelor obținute în urma derulării Contractului ADER 8.1.3./2013, finanțat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Proiectul ADER 8.1.3.: „Cercetări şi studii privind calitatea nutriţională a produselor alimentare de pe piaţa românească în vederea prevenirii şi menţinerii sănătăţii consumatorilor şi asigurarea securităţii alimentare”.
 
Obiectivul general al propunerii de proiect a fost evaluarea calităţii nutriţionale a produselor alimentare de pe piaţa românească pentru asigurarea protecţiei consumatorilor şi a securităţii alimentare.
 
Această primă variantă, prezintă datele nutriţionale pentru produsele de panificaţie existente pe piaţa românească: diferite sortimente de pâine, specialităţi de panificaţie, cât şi pentru unele produse de morărit, produse de patiserie, biscuiţi, covrigi, grisine, produse de cofetărie. 
 
Datele acoperă peste 200 de produse analizate în laboratoarele Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti, conducător de proiect, în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti - USAMV Bucureşti.
 
Pentru generarea datelor compoziţionale fiabile şi corecte în alcătuirea bazei de date nutriţionale, s-au respectat standardele, ghidurile armonizate internaţional, prevăzute de INFOODS (International Network of Food Data Systems) care promovează participarea internaţională şi cooperarea în preluarea şi difuzarea datelor complete şi exacte asupra compoziţiei de alimente, în forme adecvate pentru a satisface nevoile utilizatorilor, precum şi cerinţele asociaţiei europene EuroFIR (reţeaua de excelenţă europeană privind informaţiile alimentelor), care continuă lărgirea sistemului informaţional asupra datelor compoziţionale prin acceptarea de noi membri ai statelor europene.
 
Programul de întocmire a bazei de date privind compoziţia alimentelor, odată iniţiat, ar trebui să capete caracter permanent datorită dinamicii pieţei alimentare, iar rezultatele proiectului vor sta la baza unor propuneri de elaborare a politicilor de securitate alimentară şi de stimulare a producţiei interne de materii prime agroalimentare şi de produse finite.