Cine suntem

IBA București are ca prim obiectiv al activității sale de cercetare în domeniul alimentar găsirea de soluții la câteva dintre problemele cu care se confruntă acest domeniu, prin contribuții la: asigurarea  unei siguranțe sporite a alimentului, atât din punct de vedere al posibilei contaminări microbiologice,  cât și al celei chimice; asigurarea securității alimentare prin elaborarea unor rețete și tehnologii în vederea obținerii de alimente personalizate pentru diferite categorii de consumatori: tineri, bătrâni, copii sau consumatori cu diverse afecțiuni; reformularea alimentelor cu conținuturi corespunzătoare de zahăr, sare și grăsimi și micșorarea conținutului de aditivi obținuți prin sinteză chimică; înțelegerea modului de alegere a alimentelor de către consumatori și a comportamentului alimentar precum și creșterea încrederii consumatorilor în alimentele existente pe piață.
 
Pentru a putea contribui la toate cele prezentate mai sus, un alt obiectiv pe care institutul l-a urmărit a fost creșterea competenței sale prin pregătirea profesională intense și continuă a personalului și prin asigurarea unei infrastructuri de cercetare de excepție prin proiectul Biocalit, din cadrul Programului Operaţional sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”.
 
Prin proiectele de cercetare în care a fost implicat, IBA București a avut parteneriate cu tot spectrul actorilor din domeniu: universități, industrie, asociații profesionale și ale consumatorilor și autorități.
 
Pe lângă activitatea de cercetare, IBA București are și activități de servicii cu scopul principal de a îmbunătăți și strânge legăturile cu industria procesatoare și producătorii de materii prime agroalimentare. Dintre servicii menționăm activitatea de laborator, producție și notificări ale suplimentelor alimentare.
Inițierea și atragerea tinerilor studenți, masteranzi și doctoranzi în activitatea de cercetare în domeniul alimentar, este iarăși un obiectiv pe care IBA București îl are în vedere. Dacă în 2011 activitatea de cercetare a IBA București s-a derulat în special în Planul Național de Cercetare-Dezvoltare, cu câteva mici excepții, în continuare ne propunem să avem și proiecte cu aplicabilitate directă pentru industrie și să fim cât mai activi pe piața de cercetare europeană.