POSDRU

POS CCE 2007 - 2013, AXA PRIORITARA 2: COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI INOVARE

 • Contract nr. 15/01.03.2009 Creșterea calității și competitivității activității de cercetare-dezvoltare a Institutului de Bioresurse Alimentare/BIOCALIT
  Poziție: COORDONATOR

POS DRU 2007 - 2013, AXA PRIORITARĂ 5 „PROMOVAREA MĂSURILOR ACTIVE DE OCUPARE” DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.2 „PROMOVAREA SUSTENABILITĂȚII PE TERMEN LUNG A ZONELOR RURALE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ȘI OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ”

 • POSDRU/83/5.2/S/53508 „Valorificarea capitalului uman în zonele rurale din România, prin dobândirea de abilități și cunoștințe cu valoare adaugată ridicată”
  Poziție: COORDONATOR

POS DRU 2007 - 2013, AXA PRIORITARĂ 5 „PROMOVAREA MĂSURILOR ACTIVE DE OCUPARE” DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.1 “DEZVOLTAREA ŞI IMPLEMENTAREA MĂSURILOR ACTIVE DE OCUPARE”

 • POSDRU/106/5.1/G/77236 „Sistem integrat de metode inovative pentru formarea şi dezvoltarea profesională, în scopul îmbunătăţirii nivelului de ocupare a forţei de muncă din regiunea Bucureşti – Ilfov”
  Poziție: COORDONATOR
 • POSDRU/105/5.1/G/78478 “Facilitarea integrării pe piața muncii a șomerilor și a persoanelor inactive din regiunea – centru și atragerea unui număr cât mai mare de persoane pe piața muncii, inclusiv din zonele rurale”
  Poziție: COORDONATOR
 • POSDRU/101/5.1/G/76285 “Îmbunătățirea capacității de ocupare a forței de muncă în Regiunea Sud Muntenia, utilizând metode inovative de formare profesională”
  Poziție: COORDONATOR

POSDRU 2007-2013 AXA PRIORITARA 1: “EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ ÎN SPRIJINUL CREȘTERII ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII SOCIETĂȚII BAZATE PE CUNOAȘTERE”. DOMENIU MAJOR DE INTERVENȚIE 1.1: “ACCES LA EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ INIȚIALĂ DE CALITATE”

 • POSDRU/85/1.1/S/64159 “Noi metode și instrumente pentru formarea competențelor elevilor în managementul vieții personale. Platforma digitală interactivă în tematica psihologiei aplicate pentru elevii de liceu.”
  Poziție: PARTENER