Proiecte internationale

Programul cadru 7

 • “Rețea de Puncte Naționale de Contact care oferă servicii de ultimă oră bazate pe Cunoașterea comunității de Bio_Economie”/ BIO-NET”
  Poziție : PARTENER
 • “Iniţiativă europeană pentru o mai bună utilizare a rezultatelor agro-alimentare din cercetare / AgriFoodResults”
  Poziție: PARTENER

Programul Eureka

 • Contract 299E/17.06.2010 Produse de panificație cu ingrediente funcționale pentru nișa de piață “Alimente Sănătoase”/ETANFAREFUN
  Poziție: PARTENER

Proiect bilateral

 • Contract 456 CB/20.10.2010 Pâine îmbogățită în compuși bioactivi (substanțe minerale, fibre, antioxidanți, vitamine) pentru persoanele vârstnice/ BEYOUNG
  Poziție: COORDONATOR
 • Contract 417/ 02.06.2010 Elaborarea tehnologiei de CO2 – extracție a substanțelor biologic active din germeni de grâu/ BIOEXTRACT
  Poziție: COORDONATOR
 • “Folosirea Boletus Edulis pentru producerea alimentelor funcționale organice îmbogățite cu selenium”/ BOLETUS
  Poziție: COORDONATOR

Programul de cooperare transnațională din Sud Estul Europei

 • “Stabilirea mecanismelor care sprijină inovarea și creșterea recunoașterii publicului asupra inovării alimentare și asupra cercetării-dezvoltării din acest sector în SE Europei / Inno-FOOD “
  Poziție: PARTENER
 • Îmbunătătirea cadrului de inovare și creșterea recunoașterii publicului asupra inovarii în sectorul alimentar din SE Europei prin colaborare transnațională “/ CAPINFOOD”
  Poziție: PARTENER

Programul European de Sănătate

 • Rețea europeană pentru reformularea alimentelor. Identificarea și schimbul de bune practici pentru IMM-uri și consumatori”/ SALUS”
  Poziție: PARTENER

Programul COST Actions

 • Aplicarea aspectelor fundamentale inovative structură-proprietate la dezvoltarea de produse alimentare sănătoase și plăcute FA1001
  Poziție: PARTENER

Proiectul Leonardo da Vinci - Transfer de Inovare

 • Transfer de cunoaștere și training pentru producatorii tradiționali din Europa în ceea ce privește metodele inovative de control al calității”/ Tool4Food
  Poziție: PARTENER